Jak są liczone ptaki?

Pomimo, że pustułka nie może osiągać żadnych ogromnych rozmiarów, jakie przypisuje się wielu osobnikom z rodziny sokołowatych, jest to drapieżny ptak będący jednym z jej przedstawicieli. Pustułka zwyczajna to ptak, który upodobała sobie obszary właściwie całego kontynentu europejskiego, aż po wysokie Alpy i wschodnią Azję, a Afrykę w południowej części od Sahary.

Swoim zasięgiem występowania ptak ten pomija jednak koło podbiegunowe, do którego warunków klimatu, ptak ten nie jest odpowiednio przystosowany. Bezwzględnie najwyższą liczbę osobników pustułki zwyczajnej można zauważyć się w takich krajach Europy Zachodniej jak Niemcy, Wielka Brytania, a także Hiszpania.

Liczebność ptaków

Spośród tych państw zdecydowany prym wiodą Niemcy, na obszarze których występować może aż 60 tysięcy par. W dzisiejszych czasach Polska nie kwalifikuje się do ulubionych miejsc zamieszkiwania tego gatunku ptaka. Pomimo to, jest to w dalszym ciągu najliczniejszy sokół na obszarze całej Polski. Grzbiet i skrzydła pustułki mają rdzawo brązowy kolor, który kontrastuje się z czarnymi plamami oraz pazurami. Spodnia część ciała ma piękny, kremowy kolor, który jest charakterystycznie- niezwykle gęsto, nakrapiany. Czytaj dalej Jak są liczone ptaki?