Jak są liczone ptaki?

Pomimo, że pustułka nie może osiągać żadnych ogromnych rozmiarów, jakie przypisuje się wielu osobnikom z rodziny sokołowatych, jest to drapieżny ptak będący jednym z jej przedstawicieli. Pustułka zwyczajna to ptak, który upodobała sobie obszary właściwie całego kontynentu europejskiego, aż po wysokie Alpy i wschodnią Azję, a Afrykę w południowej części od Sahary.

Swoim zasięgiem występowania ptak ten pomija jednak koło podbiegunowe, do którego warunków klimatu, ptak ten nie jest odpowiednio przystosowany. Bezwzględnie najwyższą liczbę osobników pustułki zwyczajnej można zauważyć się w takich krajach Europy Zachodniej jak Niemcy, Wielka Brytania, a także Hiszpania.

Liczebność ptaków

Spośród tych państw zdecydowany prym wiodą Niemcy, na obszarze których występować może aż 60 tysięcy par. W dzisiejszych czasach Polska nie kwalifikuje się do ulubionych miejsc zamieszkiwania tego gatunku ptaka. Pomimo to, jest to w dalszym ciągu najliczniejszy sokół na obszarze całej Polski. Grzbiet i skrzydła pustułki mają rdzawo brązowy kolor, który kontrastuje się z czarnymi plamami oraz pazurami. Spodnia część ciała ma piękny, kremowy kolor, który jest charakterystycznie- niezwykle gęsto, nakrapiany. Czytaj dalej Jak są liczone ptaki?

Popularne gatunki ptaków w Polsce

Zataczająca przysłowiowe kółka kukułka to, kojarząca się chyba każdemu z nas, oznaka wiosny. Kukułka zwyczajna to wędrowny ptak średniej wielkości, który z dumą przedstawia ród kukułkowatych. Zasięg występowania kukułki zwyczajnej jest dość szeroki. Zamieszkuje ona strefę umiarkowaną i pokrytą lasami część Euroazji i Afryki.

Zobaczyć ją można też na terenach Azji i w Europie, w której skrupulatnie pomija tylko Islandię. Nie da się jednoznacznie powiedzieć, jaka jest intensywność występowania tego gatunku na terenie naszego kraju, ponieważ w niektórych miejscach jest on bardziej, a w innych mniej, liczny. Przeważnie spotkać go można na niżowym terenie Polski. Lubi on również różne krajobrazy- zaczynając od lasów oraz zadrzewień, przechodząc przez tereny rolnicze, kończąc na okolicy trzcinowisk znajdujących się przy wodnych zbiornikach.

Popularne ptaki

Sylwetka kukułki zwyczajnej jest dość smukła. Jej ogon jest długi i klinowaty. Ubarwienie samca i samicy łatwo pozwala na rozróżnienie płci osobników. Samiec posiada jasnoszary wierzch ciała, głowę, szyję oraz pierś, natomiast ogon jest wyraźnie ciemniejszy, z białymi plamami i typową pręgą końcową. Spód ciała pokryty jest natomiast poprzecznym prążkowaniem w kolorze biało-szarym. Samice posiadają natomiast typowy rdzawy nalot na szyi. Czytaj dalej Popularne gatunki ptaków w Polsce

Rozmiary ptaków – ciekawe informacje

Gołąb grzywacz jest średnich rozmiarów gatunkiem ptaka, który jest aktualnie chyba najpowszechniejszym gatunkiem występującym na obszarze Polski. Jest on mylony niejednokrotnie w gołębiem miejskim, jednak większy ogon, wydatniejszy pierś oraz mniejsza głowa to te kluczowe cechy, które pozwalają na rozróżnianie tych gatunków. Jest to ptak wędrowny, który stanowi reprezentanta szerokiej rodziny gołębiowatych.

Z wszystkich gołębi, które możemy spotkać aktualnie na obszarze naszego kraju, to dokładnie gołąb grzywacz może poszczycić się największymi rozmiarami. Pomimo, iż naturalnym miejscem życia tego ptaka są prześwietlone lasy liściaste i mieszane, aktualnie coraz częściej zobaczyć można go również w krajobrazie rolniczym czy też po prostu w mieście. Upierzenie gołębia grzywacza jest ciemno-popielate z niebieską poświatą i metalicznie zielonymi bokami szyi.

Rozmiar ptaków

Szyję gołębia grzywacza przedzielają dodatkowo dwie charakterystyczne białe plamy, od których to osobnik ten posiada taką, a nie inną nazwę. Białe są także brzegi ciemnostalowych skrzydeł. Inaczej jest w przypadku gardła oraz piersi gołębia grzywacza, które pokryte są charakterystycznym jasnordzawym nalotem. Następną cechą gołębia grzywacza jest jasnożółte oko, którego źrenica jest asymetryczna. Nie sposób nie napomknąć również o szarym od spodzie ogona, którego wierzch przechodzi w ciemniejszy kolor, natomiast koniec jest ostro czarny. Czytaj dalej Rozmiary ptaków – ciekawe informacje